O NAS

Centrum Doskonalenia Kadr „EuroPartner” Spółka z o.o. to organizacja szkoleniowa, której głównym. Nasza spółka została powołana przez Stocznię Gdynia S.A. na bazie Sekcji Szkolenia w 2005 roku i kontynuujemy działalność szkoleniową, stawiamy na standardy szkoleń spawalniczych w oparciu o Instytut Spawalniczy w Gliwicach. Posiadamy atest o nr 61/2023 wystawiony przez Instytut Łukasiewicza w Gliwicach potwierdzający, że CDK EuroPartner Sp. z o.o. jest upoważniony do wystawiania książki spawacza.

Spółka posiada niezbędne wyposażenie dydaktyczne do realizacji zajęć, zarówno wykładów jak i ćwiczeń, w tym salę wykładową wyposażoną w środki dydaktyczne konieczne do właściwego prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczestnicy naszych kursów otrzymują fachowe skrypty zawierające charakterystykę spawania określoną metodą, informację o zastosowaniu metody spawalniczej, parametry spawania itp.

W ramach realizowanych szkoleń zapewniamy ciepłe i zimne napoje, istnieje również możliwość zamówienia telefonicznego dań gotowych oraz napojów z baru oddalonego ok. 50 m. Uczestnicy kurów mają zapewniony dostęp do łazienki z prysznicem i szatni.

Spółka zapewnia również warunki do prawidłowej realizacji zajęć praktycznych w warsztacie spawalniczym wyposażonym w 19 indywidualnych stanowisk zapewniających indywidualne ćwiczenia z zakresu spawania i cięcia metali różnymi metodami i procesami.

Dostępne stanowiska:
Stanowisko spawalnicze TIG 141/111 –  9  szt.
Stanowisko spawalnicze MAG/MIG /111 – 10 szt.
Stanowisko do żłobienia – 1 szt.
Szlifiernia – 4 szt.
Przecinarka gumowa – 1 szt.
Półautomat do cięcia – 1 szt.
Stanowisko do spawania gazowego – 3 szt.
Stanowisko do ciecia gazowego – 3  szt.

KURSY SPAWALNICZE
ODNAWIANIE UPRAWNIEŃ DNV BV PRS IS TÜV ABS Lloyd’s Register, UDT

Centrum Doskonalenia Kadr EuroPartner Sp. z o.o.
ul. Gołębia 1, 81-185 Gdynia
fax 58 333 48 96
Sekretariat: tel. 783997038, 58 333 48 66
e-mail: a.jaglowski@cdk-europartner.eu

NIP 586-20-96-294, REGON 192812393.
KRS 0000142596
Nr rachunku bankowego: PKO BP S.A. O/Gdynia
23 1440 1026 0000 0000 0230 2292
Kapitał zakładowy spółki: 300 000 PLN, wpłacony w całości

KURSY SPAWALNICZE/EGZAMINY/WERYFIKACJE
e-mail: mistrzowie@cdk-europartner.eu
Adam Formela tel. 783 996 643
Ireneusz Czykier tel 783 996 641
Andrzej Jagłowski tel. 783 997 038
Tadeusz Kos 783 996 642