Egzaminy

Odnowienie uprawnień spawaczy

UprawnieniaLiczba osób, które zdały egzamin rok 2024/ akutualizacja na dzień 18.04.2024/
DNV (Det Norske Veritas)40
BV (Bureau Veritas) zgodnie z ASME, zgodnie z ISO 9606-128
PRS (Polski Rejestr Statków)3
TÜV19
Instytut Łukasiewicza (Gliwice)16
UDT (Urząd Dozoru Techicznego)2
Lloyd’s Register of Shipping0
ABS (American Bureau of Shipping Poland) zgodnie z ASME, zgodnie z ISO 9606-14

Cennik egzaminów / w trakcie opracowywania /

Spoiny pachwinowe

Materiał podstawowyGrupa materiałowaMateriał dodatkowyDNVBV / PRS / IS+KS / TÜVABS/Lloyd’s Register
3mm1.1  S235JRFM1   
6 mm1.1FM1   
10 mm1.1 / 1.3FM1   
2 mm8.1 304LFM5   
3 mm8.1FM5   
5 mm8.1 304LFM5   
2 mm22.3 AW5754    
5 mm23.1 AW6082    

Spoiny czołowe blach

Materiał podstawowyGrupa materiałowaMateriał dodatkowyDNVBV / PRS / IS+KS / TÜVABS/Lloyd’s Register
12 mm1.1 / 1.3FM1   
15 mm1.3 P460NFM1   
8 mm8.1FM5   
8 mm/10mm23.1 AW6082    

Spoiny czołowe rur

Materiał podstawowyGrupa materiałowaMateriał dodatkowyDNVBV / PRS / IS+KS / TÜVABS/Lloyd’s Register
48,3 x 5,6/6,3 25×6,3 51×6,31.1 P235 1,2 S355FM1, FM3   
76,1 x 5/4,5/3,21.1FM1   
70 x 2,91.1FM1   
101,6 x 10/8,81.1FM1   
51 x 12,51.2 S355J2HFM1, FM3   
88,9 x 16/12,51.2FM1, FM3   
101,6  x 12,51.2FM1   
114,3 x 14,21.2FM1, FM3   
70 x 3,25.1 13CrMo4-5FM3   
76,1 x 5,65.1FM3   
101,6 x 12,55.1FM3   
168,3 x 165.1FM3   
60,3 x 14,25.2 10CrMo9-10FM3, FM4   
88,9 x 205.2FM3, FM4   
50×1,5 76,1 x 2/3,6/48.1  304LFM5 ,FM6   
60,33 x 5,54 114,3×8,568.1  316LFM5, FM6   
50 x 12,58.1  304LFM5, FM6   
114,3 x 13,498.1  316LFM5, FM6   

KURSY SPAWALNICZE
ODNAWIANIE UPRAWNIEŃ DNV BV PRS IS TÜV ABS Lloyd’s Register, UDT

Centrum Doskonalenia Kadr EuroPartner Sp. z o.o.
ul. Gołębia 1, 81-185 Gdynia
fax 58 333 48 96
Sekretariat: tel. 783997038, 58 333 48 66
e-mail: a.jaglowski@cdk-europartner.eu

NIP 586-20-96-294, REGON 192812393.
KRS 0000142596
Nr rachunku bankowego: PKO BP S.A. O/Gdynia
23 1440 1026 0000 0000 0230 2292
Kapitał zakładowy spółki: 300 000 PLN, wpłacony w całości

KURSY SPAWALNICZE/EGZAMINY/WERYFIKACJE
e-mail: mistrzowie@cdk-europartner.eu
Adam Formela tel. 783 996 643
Ireneusz Czykier tel 783 996 641
Andrzej Jagłowski tel. 783 997 038
Tadeusz Kos 783 996 642