KADRA

Kadra dydaktyczna, która prowadzi zajęcia na kursach zatrudniona jest na umowę o pracę w Centrum Doskonalenia Kadr „EuroPartner” Spółka z o.o. Każdy wykładowca posiada wykształcenie zgodne z rodzajem prowadzonych zajęć i oprócz przygotowania zawodowego legitymuje się również przygotowaniem pedagogicznym. Kadra dydaktyczna posiada bogate doświadczenie zawodowe. Wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe natomiast instruktorzy praktycznej nauki zawodu średnie techniczne i ukończone odpowiednie kursy uprawniające do prowadzenia zajęć.

Spawalnik:
mgr . inż.  Marek Piechulski  Europejski Inżynier Spawalnictwa EWE  :  Licencjonowany  Egzaminator Spawaczy – Instytut  Łukasiewicza NR 288/LE/2023

Instruktorzy:
Adam Formela: Europejski Instruktor Spawalniczy EWP w procesach spawania 111, 131,135, 136, 138, 141, 311  uprawnienia pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, Najwyższe uprawnienia w procesach: 111, 131,135, 136, 138, 141, 311. Instruktor wg. Konwencji STCW wystawione przez Urząd Morski w Gdyni.

Tadeusz Kos: Europejski Instruktor Spawalniczy EWP w procesach spawania 111, 131,135, 136, 138, 141, 311 uprawnienia pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, Najwyższe uprawnienia w procesach: 111, 131,135, 136, 138, 141, 311. Instruktor wg. Konwencji STCW wystawione przez Urząd Morski w Gdyni.

Ireneusz Czykier : uprawnienia instruktorskie w procesach 111, 121, 135 , 136, 138,  311 uprawnienia pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Instruktor wg. Konwencji STCW wystawione przez Urząd Morski w Gdyni.

 

KURSY SPAWALNICZE
ODNAWIANIE UPRAWNIEŃ DNV BV PRS IS TÜV ABS Lloyd’s Register, UDT

Centrum Doskonalenia Kadr EuroPartner Sp. z o.o.
ul. Gołębia 1, 81-185 Gdynia
fax 58 333 48 96
Sekretariat: tel. 783997038, 58 333 48 66
e-mail: a.jaglowski@cdk-europartner.eu

NIP 586-20-96-294, REGON 192812393.
KRS 0000142596
Nr rachunku bankowego: PKO BP S.A. O/Gdynia
23 1440 1026 0000 0000 0230 2292
Kapitał zakładowy spółki: 300 000 PLN, wpłacony w całości

KURSY SPAWALNICZE/EGZAMINY/WERYFIKACJE
e-mail: mistrzowie@cdk-europartner.eu
Adam Formela tel. 783 996 643
Ireneusz Czykier tel 783 996 641
Andrzej Jagłowski tel. 783 997 038
Tadeusz Kos 783 996 642