Kursy Spawalnicze

Szkolenia spawalnicze jakie realizujemy spełniają wymagania Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Organizujemy szkolenia spawania spoin pachwinowych i spoin czołowych na blachach i rurach w następujących metodach:
- MMA ręczne elektrodami otulonymi (proces 111)
- MAG – półautomatyczne w osłonie CO2 lub mieszanek gazowych drutem litym (proces 135) lub drutem proszkowym (proces 136) :
- MIG – półautomatyczne w osłonie argonu lub mieszanek stali lub stopów aluminium (proces 131):
- TIG – ręczne w osłonie argonu stali lub stopów aluminium (proces 141):
- gazowe-autogeniczne palnikiem tlenowo-acetylenowym stali (proces 311)

Szkolenie spawania spoin pachwinowych kończy się wydaniem książeczki spawacza przez Instytut Spawalnictwa oraz spełnieniem wymagań towarzystw klasyfikacyjnych. Podobnie szkolenia spawania spoin czołowych spełniają wymagania Instytutu Spawalnictwa i towarzystw klasyfikacyjnych, głównie Polskiego Rejestru Statków jak też Det Norske Veritas, Lloyd Register of Shipping i innych.

.

KURSY:
1. „Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi proces 111 – spoiny pachwinowe na uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz na uprawnienia Towarzystwa Klasyfikacyjnego. Grupy materiałowe 1.1: 8; 1.1+8.
2. „Kurs spawania blach elektrodami otulonymi (111) – spoiny czołowe na uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (ISG) i Towarzystwa Klasyfikacyjnego. Grupy materiałowe 1.1; 8; 1.1+8.
3. „Kurs spawania rur elektrodami otulonymi (111) – spoiny czołowe oraz kurs spawania blach – spoiny czołowe na uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (ISG) i Towarzystwa Klasyfikacyjnego. Grupy materiałowe 1.1; 8; 1.1+8.
4. „Kurs spawania blach i rur metodą MAG (136) -spoiny pachwinowe na uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (ISG)i Towarzystwa Klasyfikacyjnego. Grupy materiałowe 1.1; 8; 1.1+8.
5. „Kurs spawania blach metodą MAG (136) – spoiny czołowe na uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (ISG) i Towarzystwa Klasyfikacyjnego. Grupy materiałowe 1.1; 8; 1.1+8.
6. „Kurs spawania rur metodą MAG (136) – spoiny czołowe na uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (ISG) i Towarzystwa Klasyfikacyjnego. Grupy materiałowe 1.1; 8; 1.1+8.
7. „Kurs spawania blach i rur metodą MAG (proces 135)- spoiny pachwinowe na uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (ISG) i Towarzystwa Klasyfikacyjnego. Grupy materiałowe 1.1; 8; 1.1+8.
8. „Kurs spawania blach metodą MAG (135) – spoiny czołowe na uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach (ISG) i Towarzystwa Klasyfikacyjnego. Grupy materiałowe 1.1; 8; 1.1+8.
9. „Kurs spawania rur metodą MAG proces 135 spoiny czołowe na uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i Towarzystwa Klasyfikacyjnego. Grupy materiałowe 1.1; 8; 1.1+8.
10. „Kurs spawania stali elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego CO2 (proces 136) na podkładkach ceramicznych z egzaminem na uprawnienia Towarzystwa Klasyfikacyjnego dwa złącza doczołowe
11. „Kurs spawania blach i rur metodą TIG proces 141 – spoiny pachwinowe na uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i Towarzystwa Klasyfikacyjnego. Grupy materiałowe 1.1; 8; 1.1+8; 22
12. „Kurs spawania blach metodą TIG proces 141 – spoiny czołowe na uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i Towarzystwa Klasyfikacyjnego. Grupy materiałowe 1.1; 8; 1.1+8; 22
13. „Kurs spawania rur metodą TIG proces 141 – spoiny czołowe na uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i Towarzystwa Klasyfikacyjnego. Grupy materiałowe 1.1; 8; 1.1+8; 22.
14. „Kurs spawania blach i rur metodą MIG proces 131-spoiny pachwinowe na uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i Towarzystwa Klasyfikacyjnego. Grupa materiałowa 22.
15. „Kurs spawania blach metodą MIG – spoiny czołowe na uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i Towarzystwa Klasyfikacyjnego. Grupa materiałowa 22.
16. „Kurs spawania gazowego blach proces 311 – spoiny czołowe na uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i Towarzystwa Klasyfikacyjnego. Grupa materioałowa 1.1.
17. „Kurs spawania gazowego rum proces 311 – spoiny czołowe na uprawnienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i Towarzystwa Klasyfikacyjnego. Grupa materiałowa 1.1.

Comments are closed.